www.sailing-dulce.nl

Logboek 2009/2 (Çanakkale> Odessa>Kreta)

Gorinchem (19)

De hoofdingang van MST aan de Haaksbergerstraat, gefotografeerd toen ik er tien dagen geleden was
De hoofdingang van MST aan de Haaksbergerstraat, gefotografeerd toen ik er tien dagen geleden was

Zaterdag 21-11-2009

Op de website van Medisch Spectrum Twente lees ik het persbericht, waarin de instelling van de 2e onderzoekscommissie Lemstra (Lemstra II) bekend wordt gemaakt. "Centraal staat de vraag welke kennis de professionals, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en andere betrokkenen droegen van de gevolgen van disfunctioneren van dr. E. Jansen voor zijn patiënten en na te gaan of en zo ja wat met die wetenschap is gedaan en of en zo ja tot welke acties dat heeft geleid" Dit tweede onderzoek werd vooral door de Tweede Kamer afgedwongen. Het is goed dat het er komt. Tegelijkertijd moet er een separaat dossieronderzoek naar de dossiers van de ex-neuroloog Jansen Steur plaatsvinden. Daarvoor is vijf maanden uitgetrokken. De commissie heeft een halfjaar om te rapporteren. Daarnaast komt er nog een extern onderzoek op last van minister Klink naar het optreden van de Inspectie in de zaak.

Een verwarrend geheel. De onderzoeken tuimelen over elkaar. De onderzoekers misschien ook. Dan is er nog de lopende strafzaak tegen JS en een mogelijke zaak tegen het MST. Ik vermoed dat ik nog wel enige malen zal moeten opdraven om gehoord te worden. Ik hoop dat men dit keer ook de andere bestuurders van MST gaat horen, die Lemstra I verzuimde op te roepen.

 

In de loop van de middag rijden we naar het (onzalige) Papendrecht voor de verjaardag van schoonzusje Mieke. Ik neem er tevens de map met onze post door die zwager Cees (ons postadres, niet ons briefadres) heeft verzameld. Geen bijzonderheden. Er komt trouwens steeds minder. Terug naar boven