www.sailing-dulce.nl

Logboek 2010/1 (Kreta>Fethiye)

Andel (24)

Ans, Barbara en Esri, drie generaties staan te koken in het keukentje van ons appartement
Ans, Barbara en Esri, drie generaties staan te koken in het keukentje van ons appartement

Zondag 31-01-2010

Een genoeglijke familieavond, gisteravond met Barbara en haar gezin. Ans heeft op verzoek van kinderen ouderwetse sudderlapjes gemaakt (zie hierboven). Esri, de kleinste van het stel, draagt een uitmonstering van Mega Mindy. Ik doe een poging om Jordin, de oudste die per slot op het Gymnasium zit, in te wijden in de geheimen van de Speciale Relativiteits Theorie van Einstein. Je weet nooit of het aanslaat. Later zitten ze allemaal keurig te tekenen op de bank (foto hier) en nog later jaagt Ans de boel op stang met het Mega Mindy masker (foto hier). Na het eten kijken we naar een merkwaardig programma op RTL4: "Het Moment van de Waarheid" met Robert ten Brink. De kandidaten zijn bereid om voor de kans op een geldprijs de meest intieme en onthutsende details van hun leven te onthullen in aanwezigheid van hun partner, (schoon)ouders en andere familieleden. Als Barbara c.s. tegen twaalf uur vertrekken heeft het fors gesneeuwd. Maar na drie kwartier melden ze over de telefoon dat ze zonder problemen thuis in Gorcum aankwamen.

 

Vandaag schijnt de zon genadig over een prachtig besneeuwd rivierlandschap. Ik maak een wandeling waar ik morgen over zal vertellen. Straks komen zwager Cees en schoonzus Mieke, die ons postadres zijn in het onzalige Papendrecht, op bezoek.

 

In The Lancet (online 27 januari) staat een kritisch artikel over de behandeling van ouderdomsdiabetes (diabetes mellitus type 2), zoals ik dat zelf al een aantal jaren heb. De NRC vat het artikel samen onder de kop "Behandeling Diabetes schiet door"  Uit de geciteerde studie blijkt dat nogal wat ouderdomsdiabetici die bloedsuikerverlagende medicatie gebruiken kampen met te lage bloedsuikerwaarden en ook dat is schadelijk. De behandeling kan dus inderdaad doorschieten. De Amerikaanse onderzoekers hebben de dossiers van 48.000 pillenslikkende patiënten bekeken op het zogenaamde HbA1c-gehalte in het bloed. Dat vergt enige uitleg. Met je bloedsuikermetertje meet je ´s ochtend je nuchtere glucosewaarde. Die moet 6 mmol/l of lager zijn. HbA1c is iets anders. Suiker in het bloed hecht aan rode bloedcellen, dus als je bloedsuiker hoog is zit er veel aan het haemoglobine (Hb, het rode bloedpigment) vast.

Het HbA1c (of glyHb)geeft het percentage rode cellen aan waaraan glucose is geplakt, en weerspiegelt het gemiddelde glucose-gehalte in de voorafgaande 6-8 weken. Daarom is het eigenlijk een betere indicatie van je suikerhuishouding dan het nuchtere bloedsuikergehalte. Maar voorzover ik weet bestaan er geen metertjes voor, waarmee je het zelf in de gaten kunt houden.

Maar je kunt wel iets doen, bijvoorbeeld zeven dagen lang je bloedsuiker bepalen en daarover het gemiddelde berekenen. Dan kun je in onderstaande tabel je HbA1c-waarde opzoeken. Bij mensen zonder diabetes is het HbA1c 4-6%, dat is de normaalwaarde.  

Wat vonden de Amerikanen nu in hun studie? Het HbA1c-gehalte van de onderzochte patiënten varieerde sterk: van 6,4 tot 10,5 procent. De patiënten met gemiddeld 7,5 procent bleken het beste af te zijn. Mensen met een hoger (10,5) en een lager HbA1c (6,4) hadden jaarlijks een anderhalf keer zo hoge sterftekans als mensen met een HbA1c van 7,5.

Als ik dit goed interpreteer dan zit je met je goede gedrag, waarbij je je nuchter bloedsuiker netjes onder de 6 mmol/l houdt, eigenlijk te laag!

 

 

Tabel: vergelijking HbA1c met glucosewaarden in het bloed
HbA1c (of glyHb) in %            Gemiddelde bloedglucose laatste 6-8 weken in mmol/l
12 19
11 17
10 14
9 12
8.5 11
8 10
7.5 9
7 8
6.5 7
6 6

5

 

Merkwaardig! De enige verklaring die ik ervoor heb is dat het in de bovenstaande tabel en in het artikel in The Lancet niet om nuchter geprikte gemiddelde waarden gaat, maar om gemiddelde bloedsuikerwaarden op uiteenlopende tijdstippen op de dagen van de week. Die kennen doorgaans een veel grotere variatie over de dag. In de samenvatting op de site van The Lancet staat er niets over. Enfin, ik ga maar gewoon door met mijn suikerbeperkt regime, per slot wil ik - waar dat kan -  toch zien te verhinderen dat ik sterf aan de gevolgen van ouderdomsdiabetes (of aan die van prostaatkanker). Er blijven natuurlijk nog genoeg andere manieren over om de pijp uit te gaan. Terug naar boven