www.sailing-dulce.nl

Logboek 2020/1 Naar Antarctica

Gorinchem (164)

Zondag 02-02-2020

Je hoort altijd dat 97% van de klimaatwetenschappers ervan overtuigd zijn dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt. The science is settled, zegt men dan. Minder eens is men het over de omvang van opwarming in de toekomst. "Kwart klimaatonderzoeken veel te pessimistisch over toekomst' schreef De Volkskant afgelopen week. De krant baseert zich op een juist verschenen artikel van klimaatwetenschappers Zeke Hausfater en Glen Peters in Nature. Duizenden studies naar de gevolgen van klimaatverandering gaan uit van een CO2-uitstoot die veel meer oploopt dan energie-experts reëel achten. Daardoor schetsen ze een veel somberder beeld van klimaatverandering dan gerechtvaardigd is, luidt hun stelling.

     Het gaat natuurlijk om de verschillende scenario's van het IPCC uit 2014, de zogenaamde Representative Concentration Pathways (RCP's). De meest extreme is RCP8.5, het scenario waarin de wereld niets doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (zie grafiek hierboven). Bussiness as usual, heet dat soms; men noemt het ook wel het beleidsarme scenario. Het zou resulteren in een katastrofale opwarming van 5 graden in AD 2100. Veel wetenschappers gaan er echter van uit dat dit scenario niet te verwachten is. 'An unlikely high-risk future'. De wereld is schoorvoetend begonnen om de uitstoot te reduceren, met name na de Parijse Akkoorden uit 2015. Dat scenario heet RCP2.6 (de blauwe lijn in de grafiek). De werkelijkheid van de uitstoot ligt daar ergens onder en het scenario om de Parijse toezeggingen te halen (de opwarming beperken tot 2 graden bij de eeuwwisseling ligt nog weer lager. Je ziet dat beperking tot 1,5 graden opwarming er heel ver beneden ligt. Zoals het nu loopt zal de uitstoot nog toenemen van de huidige 38 miljard ton CO2 per jaar tot zo’n 44 miljard ton in het jaar 2040. In de grafiek is dat 'huidig beleid'.

     Let op: de scanario's van het IPCC zijn geen voorspellingen, waarschuwt klimaatblogger Bart Verheggen. Het zijn mogelijkheden, afhankelijk van de keuzes die we maken, 'terwijl de werkelijke emissies nog altijd een stuk dichter bij het hoogste dan bij het laagste scenario liggen, zeker als ook emissies van ontbossing worden meegenomen.' We gaan nu in de richting van een opwarming van rond de 3 graden. Ook al rampzalig, overigens. Maar de zaak erger voorstellen dan hij al is, kan leiden tot defaitisme, schrijven de onderzoekers, ‘omdat het probleem wordt voorgesteld als onoplosbaar en niet meer onder controle’. Tja, dat is een inschatting, omgeven met veel onzekerheden. De gevreesde tipping points zitten er bijvoorbeeld niet in.

  

Alarm van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) vorige week. In de afgelopen maanden vernietigden sprinkhanen een groot deel van de oogst in Kenya en Somalië. Via Jemen, Saoedi-Arabië en Iran zijn de sprinkhanen nu naar Pakistan getrokken. Daardoor dreigt een hongersnood in de regio voor miljoenen mensen. Sprinkhanenplagen zijn plagen met bijbelse trekken, die nog altijd voorkomen. De achtste Plaag van Egypte (Exodus 10:4-20) was een zwerm van woestijnsprinkhanen. De laatste plaag in Afrika was in 2004. Klimaatveranderingen zijn de belangrijkste oorzaak van de huidige plaag, zeggen deskundigen. Het natte weer vorig jaar, in het oosten van Afrika, schiep ideale omstandigheden voor sprinkhanen om zich voort te planten.

 

Ook hier is het vandaag nat en warm, maar geen sprinkhaan gezien. We boffen maar. In China ligt het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus vanmorgen op 14.380 en het aantal doden op 304. In de rest van de wereld is het aantal besmettingen 155 en de eerste dode buiten China was op de Fillippijnen, een 44-jarige man die uit Wuhan kwam. Er komen steeds meer berichten over discriminatie van Chinezen. Terug naar boven