www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/4 Herfst in Gorinchem

Gorinchem (84)

Seizoengebonden variaties in het zuurstofgehalte van de atmosfeer op Mars (bron: NASA)
Seizoengebonden variaties in het zuurstofgehalte van de atmosfeer op Mars (bron: NASA)

Donderdag 14-11-2019

Opmerkelijk: ruim een halfjaar geleden schreef ik over het methaanraadsel op de planeet Mars. het onderzoekskarretje Curiosity vond toen raadselachtige plekjes aan het oppervlak, met name in de Gale-krater, waar in korte perioden methaangas werd uitgestoten. Mogelijk een aanwijzing voor (vroeger) buitenaards leven. Van de week was er zeer verrassend nieuws: Curiosity registreerde seizoengebonden veranderingen bij de gassen in de ijle Marsatmosfeer en - nog opvallender - dat de hoeveelheid zuurstof in die lucht ruwweg dezelfde variaties vertoont als de hoeveelheid methaan. Hier staat het persbericht van NASA.

     De dunne Marsatmosfeer bestaat voor 95 procent uit koolstofdioxide (CO2), voor 2,6 procent uit stikstof - er is geen stikstofcrisis - en voor 1,9 procent uit argon. De overgebleven 0,5 procent komt voor rekening van zuurstof en geringe hoeveelheden andere gassen, waaronder dus methaan. Naast het methaanraadsel is er nu dus ook ee zuurstofraadsel op Mars. Het gasmengsel in de atmosfeer vertoont een cyclisch patroon over het jaar. Het CO2-gehalte van de atmosfeer vertoont afwisselende stijgingen en dalingen, omdat het in de winters als koolzuurijs neerslaat aan de polen. Het gaat gepaard met dalingen en stijgingen van de relatieve hoeveelheden stikstof en argon en men verwachtte dat zuurstof hetzelfde zou doen. Maar in lente en zomer vertoont het zuurstofgehalte een veel sterkere stijging, die in de winter wordt gecompenseerd door een onverwacht sterke daling. Zie de afbeelding hierboven. 'Het lijkt erop dat "iets" ervoor zorgt dat er periodiek veel zuurstofgas wordt geproduceerd, dat later weer snel wordt geabsorbeerd', schrijft Astronieuws geheimzinnig.

     Wonderlijk! Alsof de planeet ademt. Voor die periodicteit vinden de wetenschappers geen verklaring. Zuurstof en methaan kunnen beide een biologische oorsprong hebben, maar ook een a-biologische (chemische). Je houdt je adem in van opwinding, want wie weet wijst ook dit fenomeen op een rudimentaire vorm van leven. Maar dat er tot dusver geen geologische verklaring voor gevonden is, wil niet zeggen dat die er niet is.

 

Gisteren kwam het bericht dat mijn vroeger ziekenhuis niet alleen bij de AD Top 10, maar ook eerste werd van alle ziekenhuizen bij Elsevier. Ik feliciteer ze opnieuw met dit geweldige resultaat.

 

Vandaag een vrijwel droge dag. Fris voor de tijd van het jaar. Wind uit het zuidoosten. We gaan sporten en doen boodschappen.

     Nog steeds veel misbaar over de stikstofmaatregelen. Doorekeningen vn het RIVM laten zien dat de gevolgen zouden kunnen voldoen om de woningbouw vlot te trekken, maar niet overal. De vraag naar woningen is in de randstad het grootst, maar daar zijn juist weinig 130 km wegen. Het effect is daar dus onvoldoende. Omdat 's nachts in het hele land wel 130 mag worden gereden, een wens van de VVD, is het effect 20% minder. De rest van de maatregelen zoals de uitkoop van veeboeren naast natuurgebieden, moeten eerst nog duidelijker worden.

     Overigens meldt het CBS vandaag dat de Nederlandse economie blijft groeien. 'En opvallend: ondanks de zorgen over stikstof en PFAS groeide de productie van bouwbedrijven nog altijd hard. Met een stijging van 5,3 procent op jaarbasis was het zelfs de grootste groei van alle bedrijfstakken', schrijft de NOS, ondanks het feit dat al sinds mei de vergunningsverlening stilligt. Pijplijneffect. Landbouw en visserij groeien ook flink door. Het probleem wordt dus alleen maar groter.

     Ondertussen wil de ironie dat boze automobilisten aankondigen eind november te gaan demonstreren op het Malieveld. Zucht. De petitie van Groen Links, gisteren gestart ter bescherming van natuurgebieden. heeft ondertussen meer dan 35.000 handtekeningen. Ondertussen begrijp ik dat de kans op instemming van de Europese Commissie met het 'schrappen' van kleine natuurgebieden 'waar we wel zonder zouden kunnen' vrijwel nihil is. Dat blijkt alleen te kunnen als er bij de aanwijzing een wetenschappelijke fout is gemaakt. Mooi zo, goed dat er een EU is die ons land in het rechte spoor houdt. Terug naar boven