www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/4 Herfst in Gorinchem

Gorinchem (77)

Donderdag 07-11-2019 

Gisteren trapte Boris Johnson in het zeer Tory-gezinde blad The Daily Telegraph de campagne af voor de Britse verkiezingen op 12 december met een vehement gemene sneer naar oppositieleider Corbyn (zie boven). Ver onder de gordel. Er springen twee dingen uit naar voren. Allereerst de ongenuanceerde miskleun van een historicus om de magere Labourleider te vergelijken met de Sovjet-dictator Stalin, die miljoenen arme boeren (koelakken) liet vermoorden en verkommeren in de Goelag-kampen. Overigens is die miskwalificatie niet uniek. Tony Blair, Gordon Brown en Ed Miliband werden in vroeger jaren door de Tory's ook uitgemaakt voor hele of halve stalinisten. Ten tweede spreekt uit de tekst de kritiekloze aanbidding van de economisering van alles en iedereen en van het marktdenken, dat zeker niet alleen maar goeds bracht, maar dat ook verantwoordelijk is voor de globalisering en de extreme verrijking van enkelen, voor de groeiende kloof tussen rijk en arm en voor de rampzalige uitwassen in klimaat en milieu. Iedereen kan nu in elk geval vaststellen waar we met de blonde populist aan toe zijn: méér ontwrichting, méér verdeeldheid, méér ellende.

 

Vandaag regent het een groot deel van de dag. Het is de verjaardag van Anna's jongste dochter Tessa (38). Opvallend: het Beatrixziekenhuis, mijn vroeger ziekenhuis, werd voor de zoveelste keer eerste in de categorie Streekziekenhuizen in de jaarlijkse poll AD Ziekenhuis Top 10. Trots gevoel! Maar de organisatie moet oppassen. Het ziekenhuis scoorde onlangs een onvoldoende in de financiële stresstest van accountantsbureau BDO. Dat is zeer vervelend. Het systeem voor de bekostiging van ziekenhuizen kent - zoals het heet - diverse perverse prikkels. Nog steeds waardeert het systeem productieomvang. Dat is kennelijk in strijd met effectieve samenwerking met huisartsen, thuiszorg en ouderenzorg, zoals in het transmurale concept van de Rivas Zorggroep wordt nagestreefd. Daardoor liggen patiënten korter in het ziekenhuis. Twintig jaar geleden was dat al zo. Het bracht ons echter in de jaren 90 wel in de top vijf van Nederlandse ziekenhuizen.

 

De jongste generatie poltici ontbeert het aan geheugen en rechtstatelijkheid. Dat geldt voor het kamerlid Öztürk van Denk, met zijn betichting van 'moord' voor de onzalige luchtaanval op een wijk in het stadje Hawija in 2010, maar het geldt ook voor de VVD-politica Dilan Yesilgöz. Zij is bereid om de doodstraf te accepteren als Nederlandse IS-strijders in Irak zouden worden berecht. Dat is strijdig met het Nederlands recht, dat niet voor niets de doodstraf niet kent, en dus ook met het beginsel 'Nulla poena sine lege', geen straf zonder voorafgaande wet. Je kunt zeggen: het is Irak dat straft, niet wij, maar de betrokkenen zijn wel Nederlanders. Ons land heeft destijds heftig geprotesteerd tegen de voltrekking van de doodstraf bij landgenoten/drugshandelaars in Zuidoost Azië. Onder andere in Indonesië, herinner ik me. We kunnen er dus niet mee instemmen zonder onze eigen rechtsbeginselen te schenden. Het valt me tegen dat de VVD dat vergeet. Beschaving en rechtstaat kalven steeds verder af.

 

Halverwege de middag wordt het geleidelijk droog. Barbara & Michel komen theedrinken. Terug naar boven