www.sailing-dulce.nl

Logboek 2009/2 (Çanakkale> Odessa>Kreta)

Gorinchem (9)

Sterk uiteenlopende projecties van toekomstige klimaatverandering. Zwarte lijn is de temperatuurcurve 1900-2009, rode lijn is IPCC 2000, blauwe lijnen zijn projecties op basis van afkoelingsperiodes (1945-1977, 1880-1915, 1790-1820)
Sterk uiteenlopende projecties van toekomstige klimaatverandering. Zwarte lijn is de temperatuurcurve 1900-2009, rode lijn is IPCC 2000, blauwe lijnen zijn projecties op basis van afkoelingsperiodes (1945-1977, 1880-1915, 1790-1820)

Woensdag 11-11-2009

De grafiek hierboven is typerend voor de stand van zaken in het klimaatdebat. Hij komt van een recent paper dat de geoloog Don J. Easterbrook op 19 oktober jl. presenteerde bij de Geological Society of America. Je ziet aan de bovenkant een prognose van het IPCC uit 2000 (hoewel er recentere zijn, uit 2007), die verdergaande opwarming voorspellen. Aan de onderkant zie je de prognoses van Easterbrook, die duiden op spoedige afkoeling. De stelling is zelfs dat het gebrek aan zonnevlekken tijdens de afgelopen zonnecyclus alle eerdere records heeft gebroken en dat we afstevenen op een nieuw Maunder Minimum, de zogenaamde Kleine IJstijd. De prognoses van het IPCC zijn voor het overgrote deel gebaseerd op klimaatmodellen. Die kennen hun beperkingen. De prognoses in kringen van sceptici zijn meer gebaseerd op fysisch onderzoek, zoals dat van geologen. Elders (bij Astromedia) las ik vandaag dat de NASA had vastgesteld dat in de 20e eeuw ook de planeet Mars opgewarmd zou zijn. Die simultane opwarming zou ook zijn geconstateerd op Jupiter, de Neptunusmaan Triton, Pluto en andere planeten. Daar kan in elk geval niet veroorzaakt door mensen die fossiele brandstoffen verstoken (AGW, anthropogenic global warming) "These warmings can only be consequence of the same and only factor ― a prolonged and unusually high value of the TSI during almost whole XX century. The simultaneous global warmings on the Earth, Mars and in virtually whole solar system are the phenomena of the natural solar origin and are caused by natural ― astronomic reasons and not by industrial activity of the humans", zegt het artikel. Een sterk punt, zo lijkt het! Als op diverse planeten en manen in ons zonnestelsel in hetzelfde recente tijdsbestek in dezelfde mate opwarming plaatsvindt, dan kunnen mensen (of Marsbewoners) er onmogelijk de oorzaak van zijn. Ik wil nog zorgvuldig nakijken of het klopt. Bovendien lijkt het gebaseerd te zijn op slechts zes jaar van waarnemingen (1999 - 2005) En dat is wel heel erg kort.

 

Vanochtend rijdt ik naar mijn tandarts Anja Brinkman in Bilthoven. Zij vult drie gaatjes, het vierde hoeft bij nader inzien niet, en verwijdert mijn tandsteen. "Je hebt ze weer aardig aan elkaar gemetseld", zegt Anja. De middag daarna slenter ik vergenoegd door mijn oude Utrecht. Bezoek uiteraard de boekhandels en CD-zaken, koop nieuwe petten bij mijn vertrouwde Hoedenzaak Jos van Dijck in de Bakkerstraat en drink koffie bij Graaf Floris op de Vismarkt. Op de Vismarkt staatsinds jaar en dag een beeld van de Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst, genaamd Marktvrouw (1976, foto hier). De marktvrouw van Vathorst is echter geen vissersvrouw, zoals je mocht verwachten, want ze draagt een aantal hanen onder haar armen. Het steegje waar het beeld voor staat heet Hanengeschrei. Dat kan geen toeval zijn! Al halverwege de middag begint het in de straten te somberen, de straatverlichting gaat aan en ik bedenk dat ik beter doe om voor de avondfiles terug te rijden naar Gorcum. Vanavond eten we met Ad & Inge Hogerdijk (vader en zoon, beiden wijnhandelaar en vroeger mijn buren in Deil) en Inge´s vriendin Jacqueline. Waar we gaan eten? In Gasterij "De Os & Het Paard natuurlijk. Terug naar boven